Zapewnienie kompleksowej obsługi gastronomicznej imprezy plenerowej „Święta Truskawki” w dniach 24–25.06.2023 r

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 kwietnia 2023

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu                                                                  Buczek dn. 28.04.2023 r

ul. Szkolna 1

98-113 Buczek

tel. 436774096

e-mail : gokis1@interia.pl

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Buczku zaprasza do składania ofert na zapewnienie kompleksowej obsługi gastronomicznej imprezy plenerowej „Święta Truskawki”

która odbędzie się w dniach 24 – 25.06.2023 r. w Buczku na zasadzie wyłączności.

 1. Zamawiający :

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

 1. Szkolna 1

98-113 Buczek

tel. 436774096

e-mail: gokis1@interia.pl

 1. Opis przedmiotu zamówienia :
 2. Na przedmiot zamówienia składa się : zapewnienie kompleksowej obsługi imprezy plenerowej Święta Truskawki w terminie 24 – 25.06.2023 r. na zasadzie wyłączności.
 3. Zakres rzeczowy podmiotu zamówienia, który musi zapewnić Wykonawca Święta Truskawki

w dniach 24 – 25.06.2023 r. obejmuje :

 1. a) Stoiska gastronomiczne o zróżnicowanym asortymencie, w tym :

- potrawy z grilla, rożna (tj. kiełbasa, szaszłyk, karkówka, itp.)

- inne potrawy (tj. zupa, bigos, golonka, ziemniaki itp.)

- fast food (tj. hot dog, zapiekanki, hamburger, itp.)

- napoje bezalkoholowe (woda gaz/niegaz., soki wieloowocowe, inne napoje)

- stoiska z napojami alkoholowymi do 4,5% oraz piwo (zgodnie z Ustawą z dn.26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi j.t. Dz.U.2012 nr 0 poz.1356)

- wystarczającą ilość stanowisk jednolitych do obsługi uczestników imprezy na poziomie

5000 – 15000 osób.

 1. b) Min. 500 miejsc konsumpcyjnych (plenerowych) ławy, stoły, parasole.
 2. c) halę namiotową (namiot VIP) o wymiarach min.20m x 15m z podłogą drewnianą, stołami

i miejscami do siedzenia, catering dla min. 150 osób w formie zimnych i gorących bufetów

szwedzkich z serwisem zimnych i gorących napojów – menu do ustalenia.

 1. Wykonawca zapewnia sobie we własnym zakresie (agregat prądotwórczy dla potrzeb

handlu i gastronomii), sprzęt gaśniczy oraz inny niezbędny sprzęt i środki potrzebne do wystawienia i funkcjonowania stoisk.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyłączności po stronie GOKiS :

- potrawy regionalne, w tym m.in. : ciasta, chleb i inne potrawy z wykorzystaniem truskawek

- stoiska z goframi, watą cukrową, popcorn, kukurydza itp.

- stoiska z miodem

- stoiska cukiernicze (krówka, żelki itp.)

- stoiska z lodami z automatu i gałkowymi

- stoiska z napojami alkoholowymi regionalnymi

- stoiska z kwasem chlebowym

- stoiska z artykułami : artystycznymi i rękodzieła (ceramika, biżuteria ręcznie robiona, haft, filc, kamienie szlachetne, biżuteria, wiklina, rękodzieło artystyczne, obrazy, kompozycje z suszonych kwiatów, pamiątki, książki, odzież, stoiska promocyjne)

- stoiska z zabawkami,

- obsługa lunaparku

5.Wykonawca zobowiązany jest do :

- rozstawienia stoisk zgodnie z wytycznymi Zamawiającego na wydzielonym terenie

- obsługi punktów gastronomicznych podczas w/w imprezy w czasie jej trwania oraz do bieżącego utrzymania czystości w granicach swojego obszaru w czasie i po każdym dniu imprezy

- wydawania posiłków na naczyniach jednorazowych

- posiadania zgody Stacji Epidemiologicznej na sprzedaż i działalność gastronomiczną oraz wszelkich zaświadczeń i pozwoleń

- posiadania sprawnych instalacji i urządzeń elektrycznych.

 1. Wykonawca rozlicza transakcję z Zamawiającym w PLN.
 2. O obsługę gastronomii z wyłącznością mogą ubiegać się Wykonawcy którzy :

- złożą ofertę zgodnie z zakresem zamówienia

- posiadają uprawnienia określonej działalności, tzw. posiadają aktualną koncesję – zezwolenie

na prowadzenie działalności gastronomicznej oraz zgodę Stacji Epidemiologicznej. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi

do wykonania zamówienia.

 1. Oferty należy przedłożyć na załączonym formularzu ofertowym. Do oferty należy załączyć :

- aktualny wpis z właściwego rejestru o działalności gospodarczej potwierdzający dopuszczenie

do obrotu gospodarczego w zakresie objętym ofertę, wystawienie nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

- zgoda Stacji Epidemiologicznej na prowadzenie działalności gastronomicznej

 1. Wyłoniony w postępowaniu Wykonawca w ciągu 7 dni od podpisania umowy zobowiązany jest

do wpłaty na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Buczku 80% kwoty zadeklarowanej

w formularzu ofertowym, pozostała kwota zostanie wpłacona do dnia 03.07.2023 r.

10 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku nie wpłacenia

w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy 80% kwoty zadeklarowanej w formularzu ofertowym.

III. Procedura

 1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w podziale na zadania. W przypadku zapytania ofertowego zostanie wybrana tylko 1 oferta.
 2. Kryteria oferty cen – najwyższa cena.
 3. Termin i miejsce składania ofert – do dnia 05.05.2023 r..do godz. 15.00

osobiście na adres : Gminny Ośrodek Kultury i Sportu   ul. Szkolna 1,  98-113 Buczek  

nr tel. 436774096,   e-mail : gokis1@interia.pl. Liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

 1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Zamawiającego w zakresie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
 2. W przypadku wątpliwości co do złożenia ofert, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych rozmów, negocjacji w celu wyjaśnienia zapisów w formularzu ofertowym.
 3. Wyłoniony w postępowaniu Wykonawca w terminie 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty jest zobowiązany do podpisania umowy. W terminie 7 dni od od podpisania umowy do wpłaty na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Buczku 80% kwoty zadeklarowanej

w formularzu ofertowym, pozostała kwota zostanie wpłacona do dnia 03.07.2023 r.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku nie podpisania umowy

i nie wpłacenia 80% kwoty zadeklarowanej w formularzu ofertowym w terminach wskazanych

w punkcie 6.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru Wykonawcy bez podania przyczyny.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku
Data utworzenia:2023-04-28
Data publikacji:2023-04-28
Osoba sporządzająca dokument:Jolanta Nietupska
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:463