Informacje nieudostępnione w BIP

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgodnie z art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz.1198 ze zmianami), informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego, złożony w Sekretariacie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Buczku.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości wysokości opłaty.

Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniona w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Wyłączeniu jawności podlegają informacje ustawowo chronione.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku
Data utworzenia:2022-10-18
Data publikacji:2022-10-18
Osoba sporządzająca dokument:Jolanta Nietupska
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:364