Jesteś tutaj: Start / RODO

RODO

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

RODO

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2026/679  z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informujemy, iż :

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Szkolna 1  98-113 Buczek, adres e-mail : gokis1@interia.pl   tel. 43 677 40 96

2. W sprawie swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z naszym inspektorem Ochrony Danych, przysyłając e-mail na adres : artur.wojtaszczyk@elitpartner.pl  

3. Do zakresu działania Administratora należy wykonywanie zadań publicznych i komercyjnych o charakterze kulturalnym, sportowym i rozrywkowym. Administrator gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Buczku.

4. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, obowiązków i zadań zleconych przez instytucjenadrzędne wobec Administratora oraz na podstawie zgód wyrażonych przez osobę, której dane  są przetwarzane.

5. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub umowy powierzenia zawarte z podmiotami świadczących usługi na rzecz Administratora.

6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W zależności czynności przetwarzania, której poddawane są Państwa dane osobowe w GOKiS w Buczku, podanie danych osobowych może być dobrowolne, niezbędne do realizacji umowy lub wymagane przepisami prawa.

7. Dane osobowe przetwarzane przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub do odwołania zgody.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO.

10. Podstawy konkretnych przypadków przetwarzania danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach ich niepodania, można otrzymać od pracowników Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Buczku, zapoznając się z regulaminem imprez lub kierując zapytanie na adres kontaktowy IDO lub Administratora.

11. Pani/Pan dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

12. Pani/Pan dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Inspektor Danych Osobowych :

Artur Wojtaszczyk

e-mail : artur.wojtaszczyk@elitpartner.pl 

 

     

 

    

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku
Data utworzenia:2022-10-18
Data publikacji:2022-10-18
Osoba sporządzająca dokument:Jolanta Nietupska
Osoba wprowadzająca dokument:Jolanta Nietupska
Liczba odwiedzin:288